Vinpearl Golf Nha Trang (Vietnamese)

Email: booking@golf-booking.vn

Vĩnh Nguyên, tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Đang cập nhật

182 ha

Người chơi: 1 - 4

Số lỗ: Đang cập nhật

Các tiện ích & dịch vụ

ALPINE COASTER

Bar & Restaurant

BUNGEE

Caddy service

Club House

Equipment rental

FOOD VILLAGE

INDOOR GAMES

MUSICAL FOUNTAIN

OUTDOOR...

Pro Shop

Xem bản đồ

Giờ hoạt động: 5:30 - 17:00

Xem tee times
Developed by Tiepthitute
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay