Điều khoản

Điều kiện khi booking trên trang web Golf-Booking.vn

– Tất cả các booking cho ngày trong tuần phải thực hiện trước 3 ngày

– Tất cả các booking cho ngày cuối tuần phải thực hiện trước 5 ngày

– Các booking được coi là thành công khi có email xác nhận giờ chơi của Golfbooking và khách hàng phải hoàn thành giao dịch thanh toán trước giờ Tee Time 24h

Điều khoản khi booking trên trang web Golf-Booking.vn

– Phạt hủy 100% tiền với các booking hủy trước giờ tee time 48h

– Phạt hủy 50% tiền với các booking hủy trước giờ tee time 72h

We are open 24/07

Liên hệ hotline ngay để đặt sân với giá ưu đãi