Bảng giá đặt sân golf tháng 01 – Ưu đãi mùa Tết 2022

Kính gửi Quý Khách hàng !

Mùa Tết đang cận kề, Golf-booking xin gửi lời cảm ơn trân thành đến Quý Khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Kính chúc Quý khách hàng và Gia đình một năm mới tràn đầy Hạnh phúc – Ấm áp và Thành công.

Dưới đây là cập nhật mới nhất bảng giá đặt sân golf mùa Tết 2022. Với ưu đãi đặc biệt về giá, mùa Tết năm nay hứa hẹn nhiều điều thú vị cho những trải nghiệm golf đầu năm.

Liên hệ hotline ngay để đặt sân với giá ưu đãi

Non member Golf Booking Quotation January 2022
STT SÂN GOLF NGÀY/GIỜ TRONG TUẦN CUỐI TUẦN GHI CHÚ
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL
1 Vinpearl Vu Yen Golf Club  Mon-Sun 1,500,000 2,250,000 CHECK TEE-TIME
2 Vinpearl Phu Quoc Golf club  Mon-Sun 1,950,000 2,350,000 CHECK TEE-TIME
3 Vinpearl  Nha Trang Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 1,950,000 CHECK TEE-TIME
4 Vinpearl Nam Hội An  Mon-Sun 1,650,000 1,900,000 CHECK TEE-TIME
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC
1 FLC Hạ Long Golf  Mon-Sun 1,600,000 2,250,000 CHECK TEE-TIME
2 FLC Sam Son Golf Links Mon-Sun 1,750,000 2,150,000 CHECK TEE-TIME
3 FLC Quảng Bình  Mon-Sun 1,650,000 2,050,000 CHECK TEE-TIME
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,650,000 2,050,000 CHECK TEE-TIME
CÁC SÂN GOLF MIỀN BẮC
1  Tam Dao Golf  Resort   Monday  5h32 1,400,000   CHECK TEE-TIME
 Tue – Fri  5h32-8h59 1,400,000  
9h00-14h59 1,600,000  
15h00-17h32 1,400,000  
 Thur(Lady)  1,500,000  
 Sat – Sun  5h32- 7h48   3,100,000
10h36 – 12h52   2,700,000
15h40-17h32   2,000,000
2  Heron Lake Golf Course  Mon, Wed,Fri   1,910,000   CHECK TEE-TIME
Tue,Thur 1,910,000 2,860,000
3  Đại lải Golf club   Monday  5h08 1,350,000   CHECK TEE-TIME
 Tue- Fri  5h08- 8h00 1,500,000  
8h01-15h00 1,600,000  
15h01-18h00 1,450,000  
 Sat, Sun, holiday  5h00- 15h00   2,500,000
15h01-18h00   1,750,000
 Tue and Fri  5h08 1,350,000  
4  Thanh Lanh Golf Club   Mon  2,250,000   CHECK TEE-TIME
 Tue- Fri   5h50-7h58  2,250,000 3,250,000
 Tue- Fri   10h42-12h58  2,550,000 3,550,000
5  Hanoi Golf Club ( Minh Trí)   Mon- Fri  2,000,000   CHECK TEE-TIME
Sat & Sun  Before 11h30    2,910,000
11h30-15h00   2,700,000
After 15h00   2,210,000
6 Van Tri Golf Club Tue-Fri 3,800,000 5,000,000 CHECK TEE-TIME
7  Legend Hill Golf Resort    Mon -Sun 2,850,000 4,100,000 CHECK TEE-TIME
8  BRG Kings Island Lake Side   Mon -Sun 2,450,000 3,200,000 CHECK TEE-TIME
 BRG Kings Island Moutain view    Mon -Sun 2,550,000 3,300,000 CHECK TEE-TIME
 BRG Kings Island King Course   Mon -Sun 2,750,000 3,600,000 CHECK TEE-TIME
9  Sky Lake Golf & Resort Mon 1,850,000   CHECK TEE-TIME
Tue – Fri  2,000,000  
Sat-Sun 5h50-7h49   3,300,000
11h22-13h07   2,950,000
10 Long Biên Golf Course Mon   2,200,000   CHECK TEE-TIME
Tue-Fri 5h00-8h10 2,300,000  
8h11-14h59 2,500,000  
15h00 2,300,000  
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29   3,200,000
10h30-15h30   3,200,000
From15h31   2,800,000
11 Ruby Tree Golf Club Mon-Sun 2,000,000 2,820,000 CHECK TEE-TIME
12 Sono Belle Hải Phòng Mon-Sun 1,600,000 2,650,000 CHECK TEE-TIME
13 Tuần Châu Golf Resort Mon-Sun Before 15h00 1,500,000 2,500,000 CHECK TEE-TIME
After 15h00 1,800,000 2,800,000
14  Chí Linh Star Golf & Country Club    Mon- Sun   1,650,000 2,700,000 CHECK TEE-TIME
15 Royal Golf Club Mon-Sun (King) 1,676,000 2,996,000 CHECK TEE-TIME
Mon-Sun (9h King+9h Queen) 1,900,000 3,100,000
16 Tràng An Golf & Country Club Mon – Sun 1,250,000 1,950,000 CHECK TEE-TIME
17 Yên Dũng Golf Club  Mon 18 holes 1,300,000   CHECK TEE-TIME
Tue-Fri 1,400,000  
Sat-Sun   2,400,000
18 Sân Golf Kim Bảng – Stone Valley Golf Resort  Mon 1,450,000   CHECK TEE-TIME
Tue-Fri 5h30-07h00 1,450,000  
Tue-Fri 7h01-15h00 1,450,000  
Tue, Wed Lady only 1,400,000  
Mon+Wed+Fri 27 holes 2,000,000  
Sat-Sun 5h30-7h00   2,600,000
7h01-15h00   2,700,000
15h01-19h00   2,600,000
19 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,450,000   CHECK TEE-TIME
Tue-Fri 5h30-8h59 1,450,000  
9h00-14h59 1,650,000  
15h00 1,450,000  
  5h30-10h29   2,850,000
Sat-Sun 10h30-14h59   2,550,000
  15:00   2,000,000
20 Phoenix Golf Resort Mon-Sun 1,700,000 2,450,000 CHECK TEE-TIME
CÁC SÂN GOLF MIỀN TRUNG
1  Bà Nà Hill Golf Resort (Local Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai)  all tee times 1,550,000 1,750,000 CHECK TEE-TIME
Bà Nà Hill Golf Resort (Outside Guest)  all tee times 1,600,000 1,900,000
2h00-5h00PM twightlight 1,200,000 1,400,000
2 Montgomerie (Local Quảng Nam, Đà Nẵng) all the tee time 1,450,000 1,650,000 CHECK TEE-TIME
Montgomerie Links Vietnam (Outside guest) all the tee time 1,950,000 2,250,000
3 Danang BRG Golf Club  Mon – Sun ( Sân Norman) 2,650,000 3,500,000  CHECK TEE-TIME
Mon – Sun ( Sân Nicklaus) 2,900,000 3,850,000
4 Laguna LangCo Golf Course Mon-Sun Unlimited 2,500,000   CHECK TEE-TIME
Thur-Sun 1,700,000 1,700,000
After 14h00 1,600,000 1,600,000
Fri After 11h00 1,330,000  
5 Cualo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,450,000   CHECK TEE-TIME
Wed 1,290,000  
Sat, sun   2,150,000
6 Mường Thanh Diễn Lâm all the tee time 900,000 1,450,000 CHECK TEE-TIME
7 Mường Thanh Xuân Thành Mon & Tue 1,400,000   CHECK TEE-TIME
Wed & Thur & Fri 1,500,000 2,350,000
8  KN Golf Links Cam Ranh  Mon-Fri 5:50 – 13h30 1,750,000 2,050,000 CHECK TEE-TIME
After 143h30 1,650,000 2,090,000
Thur   1,780,000  
9 Diamond Bay Golf Club Mon, Wed 6h00-13h59 1,850,000   CHECK TEE-TIME
Sat-Sun 6h00-13h59   2,150,000
10 Hoiana Shores Golf Club Mon-Sun Local 1,500,000 1,700,000 CHECK TEE-TIME
Mon – Sun Domestic 1,800,000 2,250,000
CÁC SÂN GOLF MIỀN NAM
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) Mon – Sun 2,250,000 2,550,000 CHECK TEE-TIME
2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort  Mon – Sun 1,950,000 2,350,000 CHECK TEE-TIME
3 The Dalat 1200 (WK Fri, Sat, Sun) chung caddy 1,600,000 1,900,000 CHECK TEE-TIME
riêng caddy 1,900,000 2,200,000
4  Long Thành Golf Resort  Mon-Thur before 13:00 1,800,000   CHECK TEE-TIME
after 13:00 1,500,000  
Fri 1,800,000  
Sat-Sun   2,700,000
5 Dongnai Golf Resort  Mon-Tue 1,200,000   CHECK TEE-TIME
Wed-Fri 1,300,000  
Sat   2,200,000
Sun   2,400,000
6 Paradise Golf  Mon,tue,thur,Fri 1,650,000 2,350,000 CHECK TEE-TIME
Wed 1,600,000  
7 Taekwang Jeongsan Country club  Mon 1,550,000   CHECK TEE-TIME
Tue-Fri 1,700,000  
Sat – Sun Before 11h00   2,900,000
After 11h00   2,550,000
8 Song Be Golf Resort Mon  1,880,000   CHECK TEE-TIME
Tue to Fri  2,090,000  
Sat + Sun  am   3,500,000
pm   2,750,000
9 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,250,000 4,150,000 CHECK TEE-TIME
10 Twin Doves Mon 1,950,000   CHECK TEE-TIME
Tue-Fri 2,150,000  
Sat   2,800,000
Sun 5h53 -8h06   3,500,000
11h20-13h33   2,800,000
11  VietnamGolf & Country Club   Mon+Fri 05:45-13:00 2,100,000   CHECK TEE-TIME
Fri 15:30-18:00 2,000,000  
Tue- Thur 05:45-13:00 2,200,000  
13h30-18:00 2,000,000  
Sat-Sun 05:45-08:00   3,200,000
11:00-13:00   3,000,000
16:00-18:00   2,200,000
12  Sea Links Golf & Country Club  Mon- Fri 1,700,000 2,400,000 CHECK TEE-TIME
13  Tan Son Nhat Golf Course   Mon 2,100,000   CHECK TEE-TIME
Tue-Fri 05h30 – 08h29 2,300,000  
08h30 – 14h59 2,400,000  
15h00 –  2,200,000  
Sat-Sun and Holiday 05h30 – 08h29   3,000,000
08h30 – 14h59   2,900,000
15h00 –    2,500,000
14  West  Lake Golf   Mon-Tue   6h30-12h00  1,750,000   CHECK TEE-TIME
 12h01-13h00  1,650,000  
 13h01-14h30  1,550,000  
 Wed-Fri   5h30-6h30  1,750,000  
 6h31-12h00  1,850,000  
 12h01-13h00  1,650,000  
 13h01-14h30  1,550,000  
 Tue-Thur   Limit 36 holes  2,300,000  
 Mon-Fri   14h01-15h00  1,350,000  
 Sat-Sun   5h30-15h00    2,550,000
 14h31-15h00    2,000,000
15  NOVALAND PHAN THIET  Mon – Sun 1,900,000 2,900,000 CHECK TEE-TIME
Rate this post
Bài viết liên quan
Developed by Tiepthitute
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay