Bảng giá đặt sân golf tháng 12 – Ưu đãi mừng Giáng sinh

Bảng giá đặt sân golf tháng 12 – Ưu đãi mừng Giáng sinh

Kính gửi Quý Golfer, Golf-booking trân trọng gửi tới Quý Golfer Bảng giá đặt sân của các sân golf trên toàn quốc tháng 10/2021. Kèm theo ưu đãi mùa cao điểm.

Non member Golf-Booking Quotation Devember 2022
No Golf Course Date/Time Weekday Weekend/ Public Holiday Included Buggy Note
VINPEALR GOLF COURSE | HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL
1 Vinpearl Golf Hải Phòng Mon-Fri Before 9h00 1,700,000  Y  BOOK NOW
Affter 9h00 2,475,000  Y 
Sat-Sun 3,300,000  Y 
2 Vinpearl Golf Phú Quốc Mon-Sun  Domestic 1,900,000 2,300,000  Y  BOOK NOW
Mon-Sun Inbound 2,100,000 2,500,000  Y 
3 Vinpearl  Golf Nha Trang Mon-Sun Domestic 1,800,000 2,200,000  Y  BOOK NOW
Mon-Sun Inbound 2,000,000 2,350,000  Y 
4 Vinpearl Golf Nam Hội An  Mon-Sun Domestic 1,800,000 2,200,000  Y  BOOK NOW
Mon-Sun Inbound 2,000,000 2,350,000  Y 
FLC GOLF COURSE | HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC
1 FLC Ha Long Mon-Sun 1,750,000 2,700,000  Y  BOOK NOW
2 FLC Sam Son Golf Link Mon-Sun 1,600,000 1,950,000  Y  BOOK NOW
3 FLC Quảng Bình  Mon-Sun 1,450,000 1,800,000  Y  BOOK NOW
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,450,000 1,800,000  Y  BOOK NOW
BRG GOLF COURSE | HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG
1  BRG Kings Island  Lake Side 2,400,000 3,200,000  Y  BOOK NOW
Moutain View 2,500,000 3,300,000  Y  BOOK NOW
King Course 2,700,000 3,750,000  Y  BOOK NOW
2  BRG Legend Hill Golf Resort    Mon-Fri  2,850,000 4,100,000  Y  BOOK NOW
3 BRG Ruby Tree Golf Club Mon-Sun 2,220,000 3,150,000  Y  BOOK NOW
4 BRG Danang Golf Club  Mon-Fri Norman 2,130,000 2,580,000  Y  BOOK NOW
Mon-Fri Nicklaus 2,130,000 2,580,000  Y  BOOK NOW
NORTH GOLF COURSE | HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC
1  Tam Dao Golf  Resort   Monday  6h30 1,450,000  Y  BOOK NOW
 Tue – Fri  5h00-8h59 1,450,000  Y 
9h00-14h59 1,650,000  Y 
15h00 1,450,000  Y 
 Thur(Lady)  1,550,000  y 
 Sat – Sun  5h00- 8h00 3,100,000  Y 
10h00 – 14h00 2,700,000  Y 
15h00 2,100,000  Y 
2  Heron Lake Golf Course  Mon, Wed,Fri 1,950,000  Y  BOOK NOW
Tue,Thur 1,950,000 2,860,000  Y 
3  Đại lải Golf club   Monday  5h00 1,450,000  Y  BOOK NOW
 Tue- Fri  5h00- 8h00 1,600,000  Y 
8h01-15h00 1,850,000  Y 
15h01-18h00 1,500,000  Y 
 Sat, Sun, holiday  5h00-15h00 2,800,000  Y 
15h01-18h00 1,850,000  y 
4  Thanh Lanh Golf Club
Domestic
 
 Mon   1,850,000  Y  BOOK NOW
 Mon ( lady)  1,750,000  Y 
 Tue- Fri   6h14-15h00  2,150,000  Y 
 Tue-Fri    Night golf  1,850,000  Y 
 Sat-Sun    6h14-7h58  3,350,000  Y 
 Sat-Sun   10h58-12h58  3,200,000  Y 
 Sat    Night Golf  2,750,000  Y 
7  Sky Lake Golf & Resort
Sky Side Domestic 
Mon 2,100,000  Y  BOOK NOW
Tue – Fri  2,300,000  Y 
Sat-Sun 5h50-7h49 3,600,000  Y 
11h22-13h07 3,200,000  Y 
 Sky Lake Golf & Resort Sky Side Inbound  Mon-Sun 2,700,000 3,950,000  Y  BOOK NOW
8 Long Biên Golf Course Mon 5h00-8h10 2,600,000 Y BOOK NOW
8h11-14h59 2,800,000 Y
15h00 2,600,000 Y
Tue-Fri 5h00-8h10 2,800,000 Y
8h11-14h59 3,200,000 Y
15h00 2,800,000 Y
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29 4,050,000 Y
10h30-15h30 3,800,000 Y
From15h31 3,200,000 Y
10 Sono belle Hải Phòng (Sông Giá) Mon-Sun 1,750,000 2,800,000  Y  BOOK NOW
11 Tuan Chau Golf Resort Mon-Sun Domestic 2,300,000 3,300,000  Y  BOOK NOW
Mon-Sun Inbound 2,400,000 3,400,000  Y 
12 Mong Cai International Golf Course Mon-Sun 1,550,000 1,550,000  Y  BOOK NOW
13  Chi Linh Golf Club   Mon- Sun   1,750,000 2,750,000  Y  BOOK NOW
14 Royal Golf Club Mon-Sun 1,650,000 2,700,000  Y  BOOK NOW
15 Trang An Golf & Resort Mon – Sun 1,300,000 2,150,000  Y  BOOK NOW
16 Amber Hills Golf & Resort (Yên Dũng) Mon-Fri 1,650,000  Y  BOOK NOW
Sat-Sun 2,650,000  Y 
17 Sân Golf Kim Bảng – Stone Valley Golf Resort  Mon 5h14-18h30 1,520,000  Y  BOOK NOW
Tue-Fri 5h14-7h40 1,600,000  Y 
7h41-15h30 1,700,000  Y 
15h31-18h00 1,600,000  Y 
Sat-Sun 5h14-7h00 2,750,000  Y 
7h01-11h00 2,850,000  Y 
11h01-12h30 2,750,000  Y 
12h31-18h30 2,600,000  Y 
18 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,500,000  Y   BOOK NOW
Tue+Wed 5h30-9h29 1,500,000  Y 
Tue+Wed 9h30-14h59 1,700,000  Y  
Thur+Fri 5h30-9h29 1,500,000  Y  
9h30-14h59 1,700,000  Y 
15h00 1,500,000  Y 
5h30-10h29 2,850,000  Y 
Sat-Sun 10h30-14h59 2,550,000  Y 
19 Phoenix Golf Resort Mon-Sun 1,700,000 N/A  y  BOOK NOW
CENTRAL GOLF COURSE | HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG
1  Bà Nà Hill Golf Resort (Local Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai)  Mon-Sun N/A N/A  Y  BOOK NOW
Bà Nà Hill Golf Resort (Domestic)  Mon-Sun 2,200,000 2,700,000  Y  BOOK NOW
Bà Nà Hill Golf Resort (Inbound)  Mon-Sun 2,900,000 3,550,000  Y  BOOK NOW
2 Montgomerie Links Vietnam (Domestic) all the tee time 2,100,000 2,400,000  Y  BOOK NOW
Montgomerie Links Vietnam (Inbound) all the tee time 2,550,000 2,950,000  Y  BOOK NOW
4 Laguna LangCo Golf
Course Domestic
Mon-Thur 1,700,000 2,400,000  Y  BOOK NOW
Fri 1,400,000  Y 
Laguna LangCo Golf
 Course Inbound
Mon-Sun 2,650,000 3,400,000  Y  BOOK NOW
5 Cualo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,550,000  Y  BOOK NOW
Wed N/A  Y 
Sat, sun 2,250,000 Y
6 Mường Thanh Diễn Lâm all the tee time 1,450,000 2,200,000 Y BOOK NOW
7 Mường Thanh Xuân Thành Mon & Tue N/A Y BOOK NOW
Wed & Thur & Fri 1,500,000 Y
Sat-Sun 2,350,000 Y
8  KN Golf Links Cam Ranh  Mon-Fri 5:50 – 13h30 1,700,000 2,070,000 Y BOOK NOW
After 13h30 N/A N/A Y
Thur N/A Y
9 Diamond Bay Golf Club Mon,tue, Wed,Fri 6h00-13h59 1,750,000 2,050,000  Y  BOOK NOW
Thur N/A  Y 
Twilight unlimited After 14h00 N/A N/A  Y 
10 Hoiana Shores Golf Club Mon-Sun Local 1,500,000 1,700,000  Y  BOOK NOW
Mon – Sun Domestic 1,750,000 2,050,000  Y 
Mon – Sun Inbound 2,300,000 2,700,000  Y 
11 Nara Bình Tiên Mon-Sun Before 13h00
 No meal
1,650,000 2,000,000  Y  BOOK NOW
Mon-Sun After 13h00
Include meal
1,800,000 2,150,000  Y 
Mon-Sun After 13h00
No meal
1,600,000 1,900,000  Y 
SOUTH GOLF COURSE | HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) Mon – Sun 1,750,000 2,050,000  Y  BOOK NOW
2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort  Mon – Fri 1,800,000 2,200,000  Y  BOOK NOW
Mon-Fri After 13h30 1,700,000 2,100,000  Y 
Sacom Tuyen Lam Golf Resort Stay and Play Mon- Thur 2,400,000  Y  BOOK NOW
Friday 2,600,000  Y 
Sat-Sun 3,000,000  Y 
3 The Dalat 1200 (WK Fri, Sat, Sun) Mon-Sun 1,700,000 2,000,000  Y  BOOK NOW
4  Long Thành Golf Resort  Mon-Thur Before 13:00 2,000,000  Y  BOOK NOW
Mon-Thur After 13:00 1,850,000  Y 
Friday 2,000,000  Y 
Sat-Sun (Before 12h35) 3300000  Y 
Sat-Sun (After 12h35) 3,000,000  Y 
5 Dongnai Golf Resort  Mon-Tue 1,580,000  Y  BOOK NOW
Wed-Fri 1,780,000  Y 
Sat- Sun 2,700,000  Y 
6 Paradise Golf  Mon,Tue,Thur,Fri 2,100,000 2,800,000 Y BOOK NOW
Wed 2,000,000 Y
7 Taekwang Jeongsan Country club  Mon 1,800,000  Y  BOOK NOW
Tue-Fri 1,950,000  Y 
Sat – Sun Before 11h00 2,950,000  Y 
After 11h00 2,750,000  Y 
8 Song Be Golf Resort Mon  1,770,000  Y  BOOK NOW
Tue to Fri  2,160,000  Y 
Sat + Sun  am 3,500,000  Y 
pm 2,800,000  Y 
9 Châu Đức Mon-Sun 1,854,000 2,740,000  Y  BOOK NOW
10 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,150,000 4,150,000  Y  BOOK NOW
11 Twin Doves Mon 1,950,000  Y  BOOK NOW
Tue-Fri 2,150,000  Y 
Sat 2,800,000  Y 
Sun 5h53 -8h06 3,500,000  Y 
11h20-13h33 2,800,000  Y 
12 Harmonie Mon-Fri 2,200,000  Y  BOOK NOW
Sat-Sun AM 2,950,000  Y 
PM 2,800,000  Y 
13  VietnamGolf & Country Club
15/10-31/12/2022 
Mon 05:45-13:00 2,300,000  Y  BOOK NOW
Tue- Fri 05:45-13:00 2,450,000  Y 
15h30-17h30 2,250,000  Y 
Sat-Sun 05:45-07h30 3,550,000  Y 
11:00-13:00 3,350,000  Y 
16:00-17h30 2,550,000  Y 
14  Sea Links Golf & Country Club  Tue-Fri 1,750,000 2,550,000  Y  BOOK NOW
15  Tan Son Nhat Golf Course   Mon 2,350,000  Y  BOOK NOW
Tue-Fri 05h30 – 08h29 2,500,000  Y 
08h30 – 14h59 2,700,000  Y 
15h00 2,500,000  Y 
Sat-Sun and Holiday 05h30 – 08h29 3,600,000  Y 
08h30 – 14h59 3,400,000  Y 
15h00 2,800,000  Y 
16  West  Lake Golf   Mon   6h00-14h00  1,600,000  Y  BOOK NOW
 Tue   6h00-14h00  1,800,000  Y 
 Wed-Fri   5h30-13h00  1,900,000  Y 
 13h01-15h30  1,700,000  Y 
 Mon-Tue   14h01-15h00  1,500,000  Y 
 Sat   5h00-15h30  3,000,000  Y 
 Sun   5h00-12h00  3,000,000  Y 
 12h01-15h30  2,700,000  Y 
17  PGA NovaWorld Phan Thiet  Mon – Sun 1,900,000 2,900,000  Y  BOOK NOW
Thur 1,700,000  Y 
Rates can be changed upon Golf courses’s Changes 
Rate this post
Bài viết liên quan
Developed by Tiepthitute
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay