BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI ĐẶT SÂN GOLF THÁNG 06

Kính gửi Quý khách hàng!

Golf-booking thân gửi đến Quý khách hàng bảng giá ưu đãi đặt sân tháng 6/2022

Vẫn là combo golf & nghỉ dưỡng lên ngôi. Các gói combo hấp dẫn, sang xịn mịn của Golf-booking chắc chắn sẽ giải tỏa được cơn nóng bức của mùa hè này. Chi tiết xem tại:

CHÀO HÈ VỚI 12 COMBO GOLF & HOTEL TRÊN KHẮP VIỆT NAM.

Chi tiết bảng giá tháng 6:

Non member Golf Booking Quotation June 2022
NO SÂN GOLF NGÀY/TEE TIME TRONG TUẦN CUỐI TUẦN ĐẶT SÂN
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL
1 Vinpearl Vu Yen Golf Club  Mon-Sun 1,750,000 2,300,000 BOOK NOW
2 Vinpearl Phu Quoc Golf Club  Mon-Sun 1,800,000 2,300,000 BOOK NOW
3 Vinpearl  Nha Trang Golf Club  Mon-Sun 1,750,000 2,300,000 BOOK NOW
4 Vinpearl Nam Hội An  Mon-Sun 1,700,000 2,200,000 BOOK NOW
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC
1 FLC Hạ Long Golf  Mon-Sun 1,850,000 2,500,000 BOOK NOW
2 FLC Sam Son Golf Link Mon-Sun 1,650,000 2,000,000 BOOK NOW
3 FLC Quảng Bình  Mon-Sun 1,600,000 1,950,000 BOOK NOW
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,600,000 1,950,000 BOOK NOW
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC
1  Tam Dao Golf  Resort   Monday  08h00 1,450,000   BOOK NOW
 Tue – Fri  5h32-8h59 1,650,000  
9h00-14h59 1,450,000  
 Thur(Lady)  1,550,000  
 Sat – Sun  5h00- 8h00   3,100,000
10h00 – 14h00   2,550,000
15h00   2,100,000
2  Heron Lake Golf Course  Mon, Wed,Fri   1,950,000   BOOK NOW
Tue,Thur 1,950,000 2,860,000
3  Đại lải Golf club   Monday  5h08 1,450,000   BOOK NOW
 Tue- Fri  5h08- 9h00 1,700,000  
9h01-15h00 1,600,000  
15h01-18h00 1,500,000  
 Sat, Sun, holiday  5h00-8h00   2,600,000
8h01- 15h00   2,500,000
15h01-18h00   1,850,000
 Tue and Fri  5h08 1,450,000  
4  Thanh Lanh Golf Club
Local & Domestic 
 Mon  2,000,000   BOOK NOW
 Tue- Fri   6h14-8h06  2,000,000 3,250,000
 Tue- Fri   10h58-12h58  2,200,000 3,050,000
 Thanh Lanh Golf Club
Inbound 
 Mon  2,100,000   BOOK NOW
 Tue- Fri   6h14-8h06  2,100,000 3,400,000
 Tue- Fri   10h58-12h58  2,300,000 3,150,000
5  Hanoi Golf Club ( Minh Trí)   Mon- Fri  2,000,000   BOOK NOW
Sat & Sun  Before 11h30    2,910,000
11h30-15h00   2,700,000
After 15h00   2,210,000
6 Van Tri Golf Club Tue-Fri 3,800,000 5,000,000 BOOK NOW
7  Legend Hill Golf Resort    Mon-Fri  3,950,000 4,950,000 BOOK NOW
8  BRG Kings Island Lake Side  Lake 2,250,000 3,200,000 BOOK NOW
Moutain  2,250,000 3,300,000 BOOK NOW
King 2,250,000 3,850,000 BOOK NOW
9  Sky Lake Golf & Resort
Sky Side 
Mon 1,850,000   BOOK NOW
Tue – Fri  2,000,000  
Sat-Sun 5h50-7h49   3,300,000
11h22-13h07   2,950,000
10 Long Biên Golf Course Mon   2,450,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h00-8h10 2,800,000  
8h11-14h59 2,600,000  
15h00 2,800,000  
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29   3,600,000
10h30-15h30   3,400,000
From15h31   3,000,000
11 Ruby Tree Golf Club Mon-Sun 2,100,000 2,920,000 BOOK NOW
12 Sono Belle Hải Phòng Mon-Sun 1,600,000 2,650,000 BOOK NOW
13 Tuần Châu Golf Resort Mon-Sun 1,750,000 2,750,000 BOOK NOW
14  Chí Linh Star Golf & Country Club    Mon- Sun   1,600,000 2,700,000 BOOK NOW
15 Royal Golf Club   1,650,000 2,700,000 BOOK NOW
16 Tràng An Golf & Resort Mon – Sun 1,300,000 2,100,000 BOOK NOW
17 Amber Hills Golf & Resort Mon – Sun 1,550,000 2,550,000 BOOK NOW
18 Sân Golf Kim Bảng – Stone Valley Golf Resort  Monday 1,500,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h30-14h00 1,550,000  
Tue, Wed Lady only 1,400,000  
Sat-Sun 5h30-14h00   2,650,000
Sat 14h01-17h00   2,600,000
Sun   2,200,000  
19 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,450,000   BOOK NOW
Tue-Fri 05h30-08h59 1,650,000  
09h00 1,450,000  
Sat-Sun 5h30-10h29   2,850,000
10h30-14h59   2,550,000
15:00   2,000,000
20 Phoenix Golf Resort Mon-Sun 1,700,000 2,938,000 BOOK NOW
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG
1  Bà Nà Hill Golf Resort (Local Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai)  all tee times 1,550,000 1,750,000 BOOK NOW
Bà Nà Hill Golf Resort (Outside Guest)  all tee times 1,600,000 1,900,000 BOOK NOW
2h00-5h00PM twightlight 1,200,000 1,400,000
2 Montgomerie (Local Quảng Nam, Đà Nẵng) all the tee time 1,800,000 2,000,000 BOOK NOW
Montgomerie Links Vietnam (Outside guest) all the tee time 2,050,000 2,350,000
Montgomerie Links Vietnam (Inbound) all the tee time 2,250,000 2,650,000
3 Danang brg Golf Club  Mon-Fri Norman 1,930,000 2,380,000 BOOK NOW
Mon-Fri Nicklaus 1,930,000 2,380,000 BOOK NOW
4 Laguna LangCo Golf Course Thur-Sun Unlimited 2,500,000   BOOK NOW
Thur-Sun 1,700,000 1,700,000
After 14h00 1,600,000 1,600,000
Friday 1,200,000  
5 Cualo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,450,000   BOOK NOW
Wed 1,290,000  
Sat, sun   2,150,000
6 Mường Thanh Diễn Lâm all the tee time 900,000 1,450,000 BOOK NOW
7 Mường Thanh Xuân Thành Mon & Tue 1,400,000   BOOK NOW
Wed & Thur & Fri 1,500,000 2,350,000
8  KN Golf Links Cam Ranh  Mon-Fri 5:50 – 13h30 1,800,000 2,200,000 BOOK NOW
After 13h30 1,650,000 2,090,000
Thur 1,780,000  
9 Diamond Bay Golf Club Mon,tue, Wed,Fri 6h00-13h59 1,850,000 2,150,000 BOOK NOW
Thur 1,600,000  
Twilight unlimited After 14h00 2,000,000 2,200,000
10 Hoiana Shores Golf Club Mon-Sun Local 1,500,000 1,700,000 BOOK NOW
Mon – Sun Domestic 1,700,000 2,000,000
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) Mon – Sun 2,000,000 2,400,000 BOOK NOW
2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort  Mon – Fri 1,800,000 2,200,000 BOOK NOW
Mon-Fri After 13h30 1,700,000 2,100,000
Tue+Thur Before 10h00 1,650,000  
3 The Dalat 1200 (WK Fri, Sat, Sun) riêng caddy 1,900,000 2,200,000 BOOK NOW
4  Long Thành Golf Resort  Mon-Thur before 13:00 1,800,000   BOOK NOW
after 13:00 1,500,000  
Fri 1,800,000  
Sat-Sun   2,700,000
5 Dongnai Golf Resort  Mon-Tue 1,200,000   BOOK NOW
Wed-Fri 1,300,000  
Sat   2,200,000
Sun   2,400,000
6 Paradise Golf  Mon,tue,thur,Fri 1,650,000 2,350,000 BOOK NOW
Wed 1,600,000  
7 Taekwang Jeongsan Country club  Mon 1,550,000   BOOK NOW
Tue-Fri 1,700,000  
Sat – Sun Before 11h00   2,900,000
After 11h00   2,550,000
8 Song Be Golf Resort Mon  1,880,000   BOOK NOW
Tue to Fri  2,090,000  
Sat + Sun  am   3,500,000
pm   2,750,000
9 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,250,000 4,150,000 BOOK NOW
10 Twin Doves Mon 1,950,000   BOOK NOW
Tue-Fri 2,150,000  
Sat   2,800,000
Sun 5h53 -8h06   3,500,000
11h20-13h33   2,800,000
11  VietnamGolf & Country Club   Mon+Fri 05:45-13:00 2,100,000   BOOK NOW
Fri 15:30-18:00 2,000,000  
Tue- Thur 05:45-13:00 2,250,000  
13h30-18:00 2,050,000  
Sat-Sun 05:45-08:00   3,250,000
11:00-13:00   3,050,000
16:00-18:00   2,250,000
12  Sea Links Golf & Country Club  Tue, Thur, Fri 1,700,000 2,350,000 BOOK NOW
Wed 1,400,000   Holiday: 2.550.000
13  Tan Son Nhat Golf Course   Mon 2,100,000   BOOK NOW
Tue-Fri 05h30 – 08h29 2,300,000  
08h30 – 14h59 2,400,000  
15h00 –  2,200,000  
Sat-Sun and Holiday 05h30 – 08h29   3,000,000
08h30 – 14h59   2,900,000
15h00 –    2,500,000
14  West  Lake Golf   Mon-Tue   5h30-7h30  1,450,000   BOOK NOW
 7h31-12h00  1,550,000  
 12h01-13h00  1,450,000  
 13h01-14h30  1,500,000  
 Wed-Fri   5h30-7h30  1,550,000  
 7h31-12h00  1,650,000  
 12h01-13h00  1,550,000  
 13h01-14h30  1,600,000  
 Wed&Fri   27 holes  1,900,000  
 Tue-Thur   36 holes  2,300,000  
 Mon-Fri   14h01-15h00  1,350,000  
 Sat-Sun   5h30-6h30    2,450,000
 6h31-13h00    2,650,000
 13h01-14h30    2,600,000
15  NOVALAND PHAN THIET  Mon – Sun 1,900,000 2,900,000 BOOK NOW
Rates can be changed upon Golf courses’s Changes 
Rate this post
Bài viết liên quan
Developed by Tiepthitute
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay