Bảng giá ưu đãi đặt sân golf tháng 10/2022

Kính gửi Quý Golfer, Golf-booking trân trọng gửi tới Quý Golfer Bảng giá đặt sân của các sân golf trên toàn quốc tháng 10/2022. Kèm theo ưu đãi mùa cao điểm.

NO GOLF COURSE DATE/TIME WEEKDAY WEEKEND BONUS
 HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL 
1 Vinpearl Vu Yen Golf Club  Mon-Sun 1,500,000 1,950,000 BOOK NOW
2 Vinpearl Phu Quoc Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 2,150,000 BOOK NOW
3 Vinpearl  Nha Trang Golf Club  Mon-Sun 1,650,000 1,950,000 BOOK NOW
4 Vinpearl Nam Hội An  Mon-Sun 1,650,000 1,900,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC 
1 FLC Hạ Long Golf  Mon-Sun 1,600,000 2,250,000 BOOK NOW
2 FLC Sam Son Golf Link Mon-Sun 1,450,000 1,750,000 BOOK NOW
3 FLC Quảng Bình  Mon-Sun 1,400,000 1,700,000 BOOK NOW
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,400,000 1,700,000 BOOK NOW
 SÂN GOLF MIỀN BẮC 
1 Thanh Lanh Golf Club Mon-Sun 1,800,000 2,700,000 BOOK NOW
2 Tam Dao Golf  Resort Monday 5h00 1,450,000   BOOK NOW
Tue – Fri 5h00-8h59 1,450,000  
9h00-14h59 1,600,000  
15h00 1,450,000  
Thur(Lady Before 9h29 1,500,000  
Sat – Sun 5h00- 8h00   2,900,000
10h00 – 14h00   2,600,000
15h00   2,000,000
3  Đại lải Golf club  Monday 5h08 1,350,000   Free water & coffee BOOK NOW
Tue- Fri 5h08- 8h00 1,500,000  
8h31-15h00 1,600,000  
15h01-18h00 1,450,000  
Sat, Sun, holiday 5h00- 15h00   2,500,000
15h01-18h00   1,750,000
Tue and Fri 5h08 1,350,000  
4  Heron Lake Golf Course  Mon, Wed,Fri   1,650,000   BOOK NOW
Tue,Thur 1,650,000 2,715,000
5  Hanoi Golf Club ( Minh Trí)   Mon- Fri  2,800,000   BOOK NOW
 Sat & Sun   Before 11h30    2,900,000
 11h30-15h00    2,700,000
 After 15h00    2,200,000
6 Van Tri Golf Club Mon 2,800,000   BOOK NOW  
Tue (Lady) 2,400,000      
Mon-Sun 2,900,000 5,520,000    
   7  Legend Hill Golf Resort    Mon  1,880,000   BOOK NOW
Tue-Thur Before 14h00 2,560,000  
After 14h00 2,400,000  
 Thur(Lady)  1,680,000  
Fri Before 14h00 2,180,000  
After 14h00 2,400,000  
Sat-Sun Before 10h00   3,750,000
10h00-14h00   3,750,000
    After 14h00   2,900,000
   8  BRG Kings Island – LS + MTV   Monday  1,800,000   BOOK NOW
 BRG Kings Island Lake Side  Before 10h00 1,900,000 3,050,000
10h00 – 14h30  1,900,000 3,050,000
After 14h30  1,900,000 2,600,000
 BRG Kings Island Moutain view   Before 10h00 1,900,000 3,050,000
10h00 – 14h30  1,900,000 3,050,000
After 14h30 1,900,000 2,600,000
 BRG Kings Island King Course   Mon Before 10h00 1,800,000  
Before 14h30 1,900,000  
Sat-Sun   3,050,000
 Lady day WED   all teetime, all golf course  1,580,000  
9  Sky Lake Golf & Resort  Mon 1,900,000   BOOK NOW
Tue – Fri  2,050,000  
Sat-Sun 5h50-7h49   3,300,000
11h22-13h07   3,050,000
10  Long Biên Golf Course  Monday 2,200,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h00-8h10 2,500,000  
8h11-14h59 2,300,000  
15h00 2,500,000  
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29   3,200,000
10h30-15h45   3,000,000
From15h46   2,800,000
11 Ruby Tree Golf Club  (Đồ Sơn) Mon – Sun 1,950,000 2,780,000 BOOK NOW
12 Sono Belle Hải Phòng Monday 1,300,000   BOOK NOW
  07h30-14h00 1,350,000  
After 14h00
(unlimited)
1,200,000  
 Sat – Sun   2,450,000
Sun After 13h30
(Unlimited)
  2,200,000
13 Chí Linh Star Golf & Country Club   Mon- Sun   1,550,000 2,600,000 BOOK NOW
14 Royal Golf Mon-Sun (King) 1,676,000 2,996,000 BOOK NOW
Mon-Sun (9h King+9h Queen)   2,118,000 3,368,000    
15 Tràng an Mon – Sun 1,250,000 1,950,000 BOOK NOW
16 Yên Dũng Golf Club  Mon 18 holes 1,350,000   Free Meal BOOK NOW
unlimited
27 holes 
1,800,000  
Tue-Fri 1,350,000  
Sat-Sun   2,350,000
17 Sân Golf Kim Bảng – Stone Valley Golf Resort  Mon 1,450,000   Free water & egg BOOK NOW
Tue-Fri 1,650,000  
Tue-Fri 15h01-16h30 1,450,000  
Tue, Wed Lady only 1,400,000  
Sat-Sun 5h00-15h00   2,750,000
15h01-16h30   2,550,000
18 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,400,000   Free nước BOOK NOW
Tue-Fri 5h30-9h59 1,400,000  
10h00-14h59 1,600,000  
15h00 1,400,000  
  5h30-7h59   2,850,000 Free buffet
Sat-Sun 10h30-13h30   2,550,000
  15:00   2,000,000
19 Phoenix Golf Resort Mon-Sun 1,700,000 2,450,000 BOOK NOW
 SÂN GOLF MIỀN TRUNG 
1 Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai all tee times 1,550,000 1,650,000 Close Tue & Wed BOOK NOW
Bà Nà Hill Golf Resort  all tee times 1,600,000 1,750,000
2h00-5h00PM twightlight 1,200,000 1,400,000
2 Montgomerie Quảng Nam, Đà Nẵng all the tee time 1,400,000 1,600,000 BOOK NOW
Montgomerie Links Vietnam  all the tee time 1,950,000 2,250,000
3 Danang brg Golf Club -Nicklause     (sân CD) Mon Lady only 1,480,000   BOOK NOW
Mon-Fri 1,830,000 1,980,000
Khách bay đến Đà Nẵng trong vòng 7 ngày Mon-Sun 1,580,000 1,880,000
4 Laguna LangCo Golf Course Mon 11h00 1,220,000     BOOK NOW
Tues all the tee time 1,100,000  
6h00-13h29 1,700,000 1,700,000
13h30-15h00 1,700,000 1,700,000
15h01-15h30 900,000 900,000
after 15h30 700,000 700,000 Free beer
5 Cualo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,450,000   BOOK NOW
Wed 1,290,000  
Sat, sun   2,150,000
6 Mường Thanh Diễn Lâm all the tee time 900,000 1,450,000 BOOK NOW
7 Mường Thanh Xuân Thành Mon & Tue 1,400,000   BOOK NOW
Wed & Thur & Fri 1,500,000 2,350,000
8  KN Golf Links Cam Ranh  Mon-Fri 5:50 – 12:50 1,750,000 2,050,000 BOOK NOW
13:00 – 13:50 (Unlimited) 1,700,000 2,200,000
After 14:00 (unlimited) 1,500,000 1,950,000
9 Diamond Bay Golf Club  Mon-Thur  Before 14:00 1,850,000   BOOK NOW
after 14:00 1,600,000  
Wed, Thur 1,100,000  
Fri    1,850,000  
Sat-Sun before 14:00 1,700,000 2,150,000
after 14:00 1,500,000 1,950,000
10 Hoiana Shores Golf Club Mon – Sun 1,500,000 1,750,000 BOOK NOW
 SÂN GOLF MIỀN NAM 
1 Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun  as weekend) Mon – Sun 2,250,000 2,550,000 BOOK NOW
2 Sacom Tuyen Lam Golf Resort  Mon – Thur 1,650,000   BOOK NOW
Friday 1,850,000  
Sat-Sun   2,250,000
3 The Dalat 1200 Share caddy 2,100,000 2,300,000 BOOK NOW
01 caddy 2,400,000 2,600,000
4  Long Thành Golf Resort   Monday 1,500,000   BOOK NOW
Tue-Thur after 13:00 1,600,000  
before 13:00 1,500,000  
Friday 1,600,000  
Sat-Sun 12:35-13:31   2,350,000
5 Dongnai Golf Resort  Mon-Tue 1,200,000   Free Meal BOOK NOW
Thur 1,400,000  
Wed-Fri 1,600,000    
Sat Before 11:00   2,500,000
Sun   2,500,000
Sat & Sun & holidays After 11:00   2,300,000
6 Paradise Golf  Mon,tue,thur,Fri 1,650,000 2,350,000 BOOK NOW
Wed 1,600,000  
7 Taekwang Jeongsan Country club  Monday 1,550,000   Free Meal BOOK NOW
Tuesday – Friday 1,700,000  
Sat – Sun Before 12h30   2,900,000  
After 12h30   2,550,000
8 Song Be Golf Resort Mon  1,880,000   BOOK NOW
Tue to Fri  2,090,000  
Sat + Sun  am   3,400,000
pm   2,750,000
9 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,250,000 4,150,000 Close Tue BOOK NOW
10 Twin Doves Mon 1,950,000   Free Meal BOOK NOW
Tue-Fri 2,150,000  
Sat   2,800,000
Sun 5h53 -8h06   3,500,000
11h20-13h33   2,800,000
Wed-Fri 14h07-14h56(twilight) 1,650,000  
11  VietnamGolf & Country Club   Tue,Wed,Thur 06:00-13:00 2,050,000   BOOK NOW
15:30-18:00 1,850,000  
Mon,Fri 06:00-13:00 1,900,000  
16:00-18:00 1,850,000  
Sat-Sun 06:00-08:00   3,150,000
11:00-13:00   2,950,000
16:00-18:00   2,050,000
12  Sea Links Golf & Country Club  Mon & Weds 1,300,000   BOOK NOW
Tue-Thur-Fri 1,700,000 2,200,000
13  Tan Son Nhat Golf Course  Monday 2,100,000   BOOK NOW
Tue-Fri 05h30 – 08h29 2,300,000  
08h30 – 14h59 2,400,000  
15h00 –  2,200,000  
Sat-Sun and Holiday 05h30 – 08h29   3,000,000
08h30 – 14h59   2,900,000
15h00 –    2,500,000
14  West  Lake Golf  Mon – Sun 1,700,000 2,600,000 Set lunch BOOK NOW
15  Novanworld Phan Thiết  Mon – Sun 1,600,000 2,600,000 BOOK NOW
Rates can be changed upon Golf courses’s Changes !
Rate this post
Bài viết liên quan
Developed by Tiepthitute
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay