Bảng giá golf tháng 9/2022

Cập nhật bảng giá đặt sân golf tháng 9/2022.

Bảng giá mới nhất tháng 9 giá đặt sân golf của 57 sân golf trên toàn quốc, cùng vô vàn ưu đãi, quà tặng đi kèm khi đặt sân.

BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI ĐẶT SÂN GOLF THÁNG 09/2022
Booking contact: 092 676 3555 | 092 676 3868
NO GOLF COURSE DATE/TIME WEEKDAY WEEKEND BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL 
1 Vinpearl Golf Hai Phong Mon-Sun 2,100,000 2,500,000 BOOK NOW
2 Vinpearl Golf Phu Quoc  Mon-Sun 2,100,000 2,500,000 BOOK NOW
3 Vinpearl Golf  Nha Trang  Mon-Sun 1,950,000 2,350,000 BOOK NOW
4 Vinpearl Golf Nam Hoi An  Mon-Sun 1,950,000 2,350,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC 
1 FLC Ha Long Golf Club  Mon-Sun 1,750,000 2,500,000 BOOK NOW
2 FLC Sam Son Golf Links Mon-Sun 1,600,000 1,950,000 BOOK NOW
3 FLC Quang Binh Golf Club  Mon-Sun 1,450,000 1,800,000 BOOK NOW
4 FLC Quy Nhon Golf Links  Mon-Sun 1,450,000 1,800,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG 
1  BRG Kings Island   Lake Side  2,400,000 3,200,000 BOOK NOW
Moutain View 2,400,000 3,300,000 BOOK NOW
King Course 2,400,000 3,750,000 BOOK NOW
2  BRG Legend Hill Golf Resort   Mon-Fri 2,850,000 4,100,000 BOOK NOW
3 BRG Ruby Tree Golf Club Mon-Sun 2,220,000 3,150,000 BOOK NOW
4 BRG Da Nang Golf Club  Mon-Fri Norman 2,130,000 2,580,000 BOOK NOW
Mon-Fri Nicklaus 2,130,000 2,580,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC 
1  Tam Dao Golf Resort   Monday  6h30 1,450,000   BOOK NOW
 Tue – Fri  5h00-8h59 1,650,000  
9h00 1,450,000  
 Thur(Lady)  1,550,000  
 Sat – Sun  5h00- 8h00   3,100,000
10h00 – 14h00   2,550,000
15h00   2,100,000
2  Heron Lake Golf Course  Mon, Wed,Fri   1,950,000   BOOK NOW
Tue,Thur 1,950,000 2,860,000
3  Dai Lai Golf Club   Monday  5h08 1,450,000   BOOK NOW
 Tue- Fri  5h00- 9h00 1,750,000  
9h01-15h00 1,550,000  
15h01-18h00 1,550,000  
 Sat, Sun, holiday  5h00-8h00   2,650,000
8h01- 15h00   2,550,000
15h01-18h00   1,900,000
 Tue and Fri  5h08 1,450,000  
4  Thanh Lanh Golf Club
Domestic
 Mon  1,650,000   BOOK NOW
 Tue- Fri   6h14-14h59  1,950,000 3,250,000
 Night Golf  1,850,000 2,750,000
 Sat-Sun   6h14-7h58    3,250,000 BOOK NOW
 10h58-12h58    2,950,000
 Night Golf    2,750,000
 Thanh Lanh Golf Club Inbound    Mon-Sun    2,400,000 3,400,000 BOOK NOW
7  Sky Lake Golf & Resort  Mon 1,850,000   BOOK NOW
Tue – Fri  2,000,000  
Sat-Sun 5h50-7h49   3,200,000
11h22-13h07   2,950,000
Sky Side – Inbound 3,290,000 4,000,000 BOOK NOW
8 Long Bien Golf Course Mon   2,450,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h00-8h10 2,800,000  
8h11-14h59 2,600,000  
15h00 2,800,000  
Sat, Sun, Holiday 05h00-10h29   3,600,000
10h30-15h30   3,400,000
From15h31   3,000,000
10 Sono Belle Hai Phong Mon-Sun 1,600,000 2,650,000 BOOK NOW
11 Tuan Chau Golf Resort Monday 1,750,000   BOOK NOW
Tue-Sun Beforer 15h00 1,750,000 2,750,000
After 15h00 2,050,000 3,050,000 BOOK NOW
Happy Sunday After 12h00   2,250,000
12 Mong Cai International Golf Course Mon-Sun 1,550,000 1,550,000 BOOK NOW
13  Chi Linh Golf Club    Mon- Sun   1,750,000 2,750,000 BOOK NOW
14 Royal Golf Club Mon-Sun 1,650,000 2,700,000 BOOK NOW
15 Trang An Golf & Resort Mon – Sun 1,300,000 2,150,000 BOOK NOW
16 Amber Hills Golf & Resort Mon-Fri 1,500,000   BOOK NOW
Wed Unlimited 2,200,000  
Sat-Sun   2,500,000
17 Stone Valley Golf Resort (Kim Bảng) Mon 5h15-19h30 1,429,000   BOOK NOW
Tue-Fri 5h15-10h00 1,550,000  
10h01-14h00 1,400,000  
14h00-19h30 1,550,000  
Tue, Thur Lady only 1,379,000  
Tue-Fri Unlimited(10h01-14h00) 1,880,000  
Sat 5h15-12h30   2,650,000
12h31-19h30   2,500,000
Sun 5h15-12h30   2,650,000
12h31-18h00   2,200,000
18 HillTop Valley Golf Club  Mon 5h30-17h30 1,450,000   BOOK NOW
Tue 5h30-09h29 1,650,000  
09h30-14h59 1,450,000  
Lady 1,350,000  
Mon&Tue 15h00 1,300,000  
Wed-Fri 5h30-9h29 1,650,000  
9h30 1,450,000  
Sat-Sun 5h30-10h29   2,850,000
10h30-14h59   2,450,000
15:00   2,000,000
19 Phoenix Golf Resort Mon-Sun 1,700,000 2,938,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG 
1 Ba Na Hill Golf Resort Local 1,550,000 1,750,000 BOOK NOW
Domestic 1,650,000 2,000,000 BOOK NOW
2h00-5h00PM twightlight 1,300,000 1,500,000
Inbound 2,020,000 2,650,000  
2 Montgomerie Links Vietnam Local 1,800,000 2,000,000  
Domestic 2,050,000 2,400,000 BOOK NOW
Inbound 2,200,000 2,600,000  
4 Laguna Lang Co Golf Course Wed-Sun Unlimited 2,500,000   BOOK NOW
Wed-Sun 1,600,000 1,600,000
Fri 1,200,000  
Inbound 2,300,000 2,600,000  
5 Cua Lo Golf Resort  Mon,tue,thur,Fri 1,550,000   BOOK NOW
Wed 1,350,000  
Sat, sun   2,250,000
6 Muong Thanh Dien Lam Golf all the tee time 1,450,000 2,200,000 BOOK NOW
7 Muong Thanh Xuan Thanh Golf Mon & Tue  1,400,000   BOOK NOW
Wed & Thur & Fri 1,500,000  
Sat-Sun   2,350,000
8  KN Golf Links Cam Ranh  Mon-Fri 5:50 – 13h30 1,800,000 2,200,000 BOOK NOW
After 13h30 1,650,000 2,090,000
Thur 1,780,000  
9 Diamond Bay Golf Club  Mon,tue, Wed,Fri 6h00-13h59 1,750,000 2,050,000 BOOK NOW
Thur 1,600,000  
Twilight unlimited After 14h00 1,600,000 1,800,000
10 Hoiana Shores Golf Club Mon-Sun Local 1,450,000 1,700,000 BOOK NOW
Mon – Sun Domestic 1,650,000 1,950,000
Mon – Sun Inbound 2,300,000 2,700,000
11 Nara Binh Tien Golf Club Mon – Sun 1,100,000 1,700,000 BOOK NOW
 HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM 
1 Dalat Palace Golf Club
(fri, sat, sun  as weekend)
Mon – Sun 1,750,000 2,050,000 BOOK NOW
2 Sam Tuyen Lam Golf Resort  Mon – Fri 1,800,000 2,200,000 BOOK NOW
Mon-Fri After 13h30 1,700,000 2,100,000
Sam Tuyen Lam Golf Resort Stay and Play Mon- Thur 2,400,000  
Fri   2,600,000  
Sat-Sun     3,000,000
3 The Dalat at 1200
(WK Fri, Sat, Sun)
riêng caddy 1,700,000 2,000,000 BOOK NOW
4  Long Thanh Golf Resort  Mon-Fri Before 13:00 1,700,000   BOOK NOW
After 13:00 1,600,000  
Sat-Sun (After 12h35)   2,400,000
5 Dong Nai Golf Resort  Mon-Tue 1,580,000   BOOK NOW
Wed-Fri 1,680,000  
Sat   2,580,000
Sun   1,780,000
6 Paradise Golf & Resort Mon,Tue,Thur,Fri 2,050,000 2,800,000 BOOK NOW
Wed 2,000,000  
7 Taekwang Jeongsan Country Club Mon 1,650,000   BOOK NOW
Tue-Fri 1,800,000  
Sat – Sun Before 11h00   2,900,000
After 11h00   2,650,000
8 Song Be Golf Resort Mon  1,770,000   BOOK NOW
Tue to Fri  2,160,000  
Sat + Sun  am   3,550,000
pm   2,800,000
9 The Bluff Ho Tram  Mon-Sun 3,250,000 4,150,000 BOOK NOW
11  VietnamGolf & Country Club   Mon+Fri 05:45-13:00 2,100,000   BOOK NOW
Fri 15:30-18:00 2,000,000  
Tue- Thur 05:45-13:00 2,250,000  
13h30-18:00 2,050,000  
Sat-Sun 05:45-08:00   3,250,000
11:00-13:00   3,050,000
16:00-18:00   2,250,000
12  Sea Links Golf & Country Club  Tue-Fri 1,750,000 2,450,000 BOOK NOW
14  West Lakes Golf & Villas   Mon-Tue   5h30-7h30
12h01-13h30 
1,500,000   BOOK NOW
 7h31-12h00  1,600,000  
 13h31-14h30  1,400,000  
 Wed-Fri   5h30-7h30
12h01-13h30 
1,600,000  
 7h31-12h00  1,700,000  
 13h31-14h30  1,500,000  
 Sat-Sun   5h30-6h30    2,500,000
 6h31-13h00    2,700,000
 13h01-14h30    2,400,000
15  PGA NovaWorld Phan Thiet  Mon – Sun 1,900,000 2,900,000 BOOK NOW
Thur 1,700,000  
 Rates can be changed upon Golf courses’s Changes  
Rate this post
Bài viết liên quan
Developed by Tiepthitute
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay